Kira Stopaj Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında işlem türünü seçtikten sonra istenen bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Kira Vergisi Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Kira Stopaj Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Net kira, kiracının işyeri sahibine ödeyeceği tutardır. Brüt kira ise, kiracının devlete ödeyeceği stopaj ile net kiranın toplanması sonucu elde edilen tutardır.
  1. Örn. 2650,75
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Stopaj nedir?

Kelime olarak ön kesinti anlamına gelmektedir. Ticarette ise kaynağında kesilen vergi anlamında kullanılmaktadır. Bir başka deyişle gelir, sahibinin eline geçmeden önce kaynağında vergi kesintisi yapılmasıdır.

Kira stopajı nedir?

İş yeri olarak kullanma amacıyla kiralanmış gayrimenkullerin brüt kira bedelleri üzerinden alınan vergi türüdür. Kiralayan taraf, stopajı vergi dairesine ödemekle yükümlüdür.

Kira stopaj oranı nedir?

Devlet tarafından 1.1.2007 tarihinden itibaren brüt kira tutarının %20'si olarak belirlenmiştir. İş yeri olarak kullanma amacı ile kiralanmış taşınmazların üzerinden uygulanan vergi türüdür. Bu vergi kiracı tarafından düzenli olarak vergi dairesine ödenmelidir.

Kira stopajı nasıl hesaplanır?

İş yeri sahibi ile kiralayan arasında yapılan kontratta kira bedeli net ya da brüt olarak belirtilmektedir. Kontratta net olarak belirtilen miktar, kiracının işyeri sahibine ödeyeceği tutardır. Brüt tutar ise kiracının işyeri sahibine ödeyeceği tutara stopaj kesintisinin eklenmesiyle elde edilen tutardır.

Net kiradan, brüt kira ve stopaj tutarı nasıl hesaplanır?

Net tutarın 0,80'e bölünmesiyle (veya 1,25 ile çarpılmasıyla) brüt tutar elde edilir. Elde edilen brüt tutarın %20'si hesaplandığında ise vergi tutarı elde edilir. Brüt kiranın %20'si hesaplanırken işlem kolaylığı açısından brüt kira doğrudan 5'e bölünebilir. Örnek olarak net 1000 TL olduğunda, brüt 1000 x 1,2 = 1250 TL olacaktır. Stopaj ise 1250 / 5 = 250 TL olarak hesaplanacaktır.

Brüt kiradan, net kira ve stopaj tutarı nasıl hesaplanır?

Brüt tutarın %20'sinin hesaplanması ile vergi tutarı elde edilir. Stopaj hesaplanırken işlem kolaylığı açısından brüt tutar doğrudan 5'e bölünebilir. Brüt kiradan hesaplanan verginin çıkarılmasıyla da mal sahibine ödenecek net kira tutarı elde edilir. Örnek olarak brüt 1250 TL olduğunda stopaj 1250 / 5 = 250 TL olarak hesaplanacaktır. Brüt olan 1250 TL'den stopaj tutarı olan 250 TL çıkarıldığında ise net kira 1000 TL olarak bulunacaktır.

Stopaj tutarından, net ve brüt kira tutarı nasıl hesaplanır?

Vergi tutarı bilindinde bu tutarın 4 ile çarpılmasıyla net, 5 ile çarpılmasıyla ise brüt kira tutarı elde edilecektir. Örnek olarak stopaj tutarı 250 TL olduğunda net 250 x 4 = 1000 TL, brüt ise 250 x 5 = 1250 TL olarak bulunabilir.